شبنمستان2

شب با گل است و روز شود محو آفتاب

                                                         خوشتر ز زندگانی شبنم ندیده ام


/ 0 نظر / 8 بازدید