ن گونه آموزش و پرورشی "خوب" است که در جهت سازندگی هر چه بیشتر شاگرد باشد و به او کمک کند راستگو‌تر، بهتر، زیباتر و یگانه‌تر بشود.((آبراهام مازلو))

آموزش و پرورش ما باید بر مبنای چَم جدید آموزش، یعنی آفرینندگی باشد.((آبراهام مازلو)) خطای این جمله را گزارش  دهید

یکی از هدف‌های پایانی آموزش و پرورش این است که تا حد امکان، به کامل شدن افراد کمک کند.((لارنس کوبی))

یک شیوه‌ی پرورش افراد پخته این است که مسئولیتی به دوش آنها بگذاریم، با فرض اینکه می‌توانند از پس آن برآیند و بگذاریم برای انجام آن تلاش کنند.((آبراهام مازلو))

یکی از وظایف آموزش و پرورش راستین این است که از دشواری‌های دروغین درگذریم و با دشواری‌های وجودی زندگی دست و پنجه نرم کنیم.((آبراهام مازلو))

هدف آموزش و پرورش راستین این است که به هشیاری آدمی، تازگی بخشد؛ به گونه‌ای که نسبت به زیبایی‌ها و شگفتی‌های زندگی به گونه‌ای مداوم، آگاهی داشته باشد.((آبراهام مازلو))

باید یکی از هدف‌های آموزش و پرورش این باشد که بیاموزیم زندگی گرانبهاست.((آبراهام مازلو)) خطای این جمله را گزارش  دهید

اگر هدف نهایی آموزش و پرورش، خودشکوفایی باشد، پس آموزش و پرورش باید بتواند به مردم کمک کند که بتوانند از شرطی شدنی که فرهنگ‌شان آنها را بدان وادار کرده است، فراتر روند و شهروند دنیا گردند.((آبراهام مازلو))

آموزش و پرورش برای این هدف است که یاد بگیریم چگونه رشد کنیم، بیاموزیم در چه راستایی رشد کنیم، بیاموزیم چه چیزی خوب و چه چیزی بد است، چه چیزی پسندیده و چه چیزی ناپسند است، یاد بگیریم چه چیزی را برگزینیم و کدام را برنگزینیم.((آبراهام مازلو))

آموزش و پرورشی که هویت راستین آدمی را بارز نسازد، بی‌ثمر است.((آبراهام مازلو)) خطای این جمله را گزارش دهید

هدف آموزش و پرورش، "خودشکوفایی" شخص، انسان کامل شدن، رشد بالاترین شکل تعالی‌ که نوع انسان بر آن پافشاری می‌کند یا فرد ویژه‌ای می‌تواند بدان دست یابد، است.((آبراهام مازلو))

/ 0 نظر / 9 بازدید