فایزانه

چو آمد  فکر یار اندر  ضمیرم               بسوزد   خرمن ماه از نفیرم 

نه فایز پیر عمر ماه و سالست          غم هجران  جانان کرده پیرم

 

/ 0 نظر / 8 بازدید