...

 

کجا به صحبت پاکان رسی که دیده ی تو

                                                                          بسان شبنم گل اشکبار باید و نیست

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید