امیدوارم به کار آید

 

1- قرآن ترجمه مهدی الهی قمشه ای چاپ چهارم –چاپ الهادی قم

2- نهج البلاغه ترجمه محمد دشتی سال1379 نشر لقمان چاپ اول

3-اسفندیاری نیما  1380 مجموعه اشعار نیما انتشارات نگاه چاپ پنجم

4- آرین پور سال 74 از نیما تا روزگار ما (تاریخ ادب فارسی ماصر) انتشارات زوار چاپ اول

5- آل احمد شمس سال 76 نیما چشم جلال بود انتشارات کتاب سیامک با همکاری نشر میترا

6- براهنی ر سال 71 طلا در مس (در شعر و شاعری) ناشر نویسنده چاپ اول

7-بشیری راد-م 23/8/81 نشریه همبستی مقاله ای تحت عنوان آی نی زن کجایی

8-پورنامداریان ت -77 خانه ام ابری است (شعر نیما از سنت تا تجدد) انتشارات سروش چاپ اول

9-ثروتیان ب- سال 75 هنر و اندیشه در شعر نیما انتشارات نگاه چاپ اول

10- حاج سید جوادی ح-سال 82 بررسی و تحقیق در ادبیات معاصر انتشارات گروه پژوهشگران ایران چاپ اول

11-حسینی کازرونی ا- سال 78 دیوان فرخی یزدی انتشاراتارمغان چاپ اول

12- حمیدیان س- سال 81 داستان دگردیسی انتشارات نیلوفر چاپ اول

13- خزائلی م- سال 75 شرح گلستان سعدی انتشارات جاویدان چاپ نهم

14- خطیب رهبر خ- سال 73 دیوان حافظ انتشارات صفی علیشاه چاپ 14

15- دستغیب ع –سال 71 گرایشهای متضاد در ادبیات معاصر نشر خنیا چاپ اول

16-دهخدا سال 1337 لغت نامه چاپ موسسه انتشرات دانشگاه تهران چاپ سیروس

17- سپهری پروانه سال 82 اطاق آبی سهراب سپهری انتشارات نگاه چاپ اول

18-سپهری پریدخت 83 سهراب مرغ مهاجر انتشارات طهوری چاپ هشتم

19-سپهری س-83 هشت کتاب سهراب  انتشارات طهوری چاپ سی و نه

20-شریعتی ع- سال 62 تاریخ و شناخت ادیان شرکت سهامی انتشار جلد 2

21- شمیسا س-76 نگاهی به سهراب سپهری  انتشارات مروارید چاپ هفتم

22- شهرستانی م سال 83 عمارت دیگر نشر قطره چاپ  اول

23-عابدی ک سال 79 از مصاحبت آفتاب نشر ثالث چاپ چهارم

24-عباسی طالقانی ن- سال 77 مهمانی در گلستانه سهراب  نشر دریچه چاپ اول

25-عبدالهی م- سال 81 مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هفدهم شماره دوم

26-فلکی م -78 سلوک شعر (نقد شعر)انتشارات محیط چاپ اول

27 کافی م –سال 83 روشن تز از خاموشی انتشارات آگاه چاپ پنجم

28-عماد م-78 به باغ همسفران موسسه فرهنگی انتشاراتی کتاب خوب چاپ اول

29-لنگرودی ش- سال 77 تاریخ تحلیلی شعر نو نشر مرکز چاپ دوم

30-مرادی ش-سال 80 معرفی و شناخت سهراب سپهری نشر قطره چاپ اول

31-محمدی م-سال 74 فرهنگ تلمیحات شعر معاصر نشر میترا چاپ اول

32-مولوی م سال 71 مثنوی معنوی انتشارات امیر کبیر چاپ یازده

33-معین م- سال 64 فرهنگ فارسی انتشارات امیر کبیر هفتم

34-نجف زاده بار فروش م- سال 83 ترانه های خیام انتشارات امیر کبیر چاپ اول

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
رها

آسمان آسمان مهر تقدیم شما آیینه دار هر چه خوبترین ها دارند سپاس و درود [قلب][لبخند][پلک]